• Bağımsız Denetim

  BDM, deneyimli kadrosu ile etik ilkelere bağlı, güvenilir, kaliteli ve şeffaf bağımsız denetim hizmeti sunar.

 • Yönetim Danışmanlığı

  BDM, işletmelerin kurumsallaşmasına ve istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına yönelik etkili danışmanlık verir.

 • Vergi Danışmanlığı

  BDM, vergi mevzuatına ilişkin sorunlarda ve uyuşmazlıkların giderilmesinde çözüm odaklı yaklaşım sunar.

 • Proje Danışmanlığı

  BDM, işletmelere, yatırım projelerinin karar ve uygulama aşamalarında rasyonel fikirler üretir.

BDM Bağımsız Denetim A.Ş; bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, proje danışmanlığı ve vergi danışmanlığı alanlarında deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermek üzere 12/02/2015 tarihinde kurulmuş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 09/04/2015 tarih ve 03-38 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu statüsünü kazanmış ve 16/04/2015 tarih ve BDK/2015/173 sicil numarası ile Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilmiştir.

Şirketimizin ortakları;

23.01.1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Çankaya İlkokulunu, 1992 yılında Özel Arı Lisesini bitirdikten sonra aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde “Türkiye’de Vergi Harcamalarının Analizi” konulu tez ile tamamladı.

21.10.1997 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Maliye Teftiş Kurulunda 09.02.2001 tarihinde Maliye Müfettişi olarak ataması yapıldı. 30.03.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Boston’da geçici olarak görevlendirildi ve “Amerika’da Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele” konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye dönmesini müteakip 09.06.2006 tarihinden itibaren Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü, 01.12.2006 tarihinden itibaren Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevi sürdürürken Maliye Başmüfettişliğine ataması yapıldı, Avrupa Komisyonu Bütçe Komitesinde Türkiye’yi temsil etmek üzere görevlendirildi, Maliye Bakanlığı Etik Kurulu Üyeliğine seçildi, TEDAŞ Denetim Kurulu Üyeliğine getirildi ve Maliye Spor Kulübü'nün başkanlığını yürüttü.

2002 ve 2006 yıllarında Washington’da “Terörizmin Mali Kaynaklarıyla Mücadele”, 2007 yılında Hollanda’da “Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Katma Değer Vergisi Uyumlaştırılması”, yine 2007 yılında Fransa’da OECD bünyesinde “Yolsuzlukla Mücadele” konularında eğitim aldı ve toplantılara katıldı. 21.04.2008 tarihinden itibaren yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Kurul Sekreterliği görevinden 14.01.2011 tarihinde istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisini açtı.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

Yayımlanmış bir adet kitabı ve değişik dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1986-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında sırasıyla Maliye Müfettiş Yardımcısı, Maliye Müfettişi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. Ayrıca bu dönemde bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde vergi konusunda araştırma yapmak üzere geçici görevli olarak bulundu. 2000 yılında Gelirler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı.

2003-2007 yılları arasında ise sırasıyla Milli Emlak Genel Müdürü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı. 2015 yılının Mayıs ayında bu görevinden kendi isteği ile emekli oldu.

Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir.

1959 yılında İçel’in Gülnar İlçesinde doğan Ali ALIÇ, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl açılan yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Teftiş Kuruluna girmiş ve Maliye Müfettiş Muavini olarak çalışma hayatına başlamıştır.

1985 yılında yapılan Yeterlik Sınavını başarıyla geçen Ali ALIÇ, 1985 yılında Maliye Müfettişliğine, 1992 yılında ise Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. Meslek hayatında Maliye Bakanlığı dışında diğer bakanlıklarda birçok teftiş ve soruşturmalar yapan Ali ALIÇ, bankalar dahil özel sektörde birçok firmada vergi incelemeleri ve soruşturmalar yapmıştır.

1989-1991 yıllarında İngiltere’ye gönderilen Ali ALIÇ, Para Banka ve Finansman konularında Sheffield Üniversitesinde (İngiltere) Yüksek Lisans yaparak M.A. derecesi almıştır. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet uygulamasıyla ilgili görüş ve önerileri yanında, 1991 yılında Maliye Bakanlığı için hazırladığı özel bir raporda, “Bir mali reform yapılarak Türk Parasından üç sıfırın silinmesi ” görüşünü savunmuştur.

1993-1994 yıllarında Gümrükler Genel Müdürlüğünde Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkilerden sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapan Ali ALIÇ, Gümrük Birliğine geçiş sürecinde oluşturulan resmi heyet içerisinde görev almış ve gümrük mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırılması çalışmalarına katılmıştır.

Maastrith’ de (Avrupa Enstitüsünde) “Avrupa’da Yerinden Yönetim” eğitim programına katılan Ali ALIÇ, Cenevre Kıymet Anlaşmasının Türk Gümrük Mevzuatına uyarlanması tebliğini hazırlamış ve bu konuda ülke çapında birçok seminer vermiştir.

1995 yılından günümüze kadar Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Ali ALIÇ, 1997-1999 yıllarında Ankara YMM Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 2006-2019 yıllarında Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Para, Banka, Finansman ve vergi hukuku konularında birçok makalesi bulunan Ali ALIÇ’ ın, “Dünyada ve Türkiye’de Altın” konusunda 1985 yılında yayımlanmış bir de kitabı vardır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali ALIÇ, ingilizce bilmektedir.

1974 yılında Çankırı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da, liseyi Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Boston Üniversitesinden finans alanında yüksek lisans, 2008 yılında Başkent Üniversitesinden muhasebe ve finansman alanında doktora derecesini aldı.

1996-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında sırasıyla; Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Başmüfettiş ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında memuriyet görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisini açtı.

Ayrıca, 2005-2006 yıllarında bir AB Eşleştirme Projesinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı olarak çalıştı ve 2009-2010 yıllarında bir Dünya Bankası projesini yönetti. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Certified Fraud Examiner sertifikalarına sahiptir.

2006 yılından bu yana, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır.

Yayımlanmış iki adet kitabı ve değişik dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce, orta derecede Rusça ve başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

1972 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nde, yüksek lisans eğitimini 2005 yılında Illinois Üniversitesi (UIUC) Muhasebe dalında tamamlayan Karakum, 2021 yılında da Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Maliye anabilim dalında doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine 1996 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Karakum, 2002 yılından itibaren Ankara Defterdar Yardımcılığı, Gelir İdaresi Grup Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlığı, Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı ve MASAK Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2010-2014 döneminde Belçika Brüksel’de Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği Maliye Müşaviri ve NATO Mali Müfettişi (Auditor) olarak görev yapmıştır.

2014 - 2019 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Karakum, bu dönemde VDK’da teknoloji kullanımı ve mükellef haklarının uygulanmasının sağlanmasına özel önem vermiştir. Bu amaçla “Mükellef Portalı”, “Vergi Denetim Analiz Sistemi (VEDAS)” gibi önemli uygulamaların oluşturulması ve hayata geçirilmesinde liderlik rolünü üstlenmiştir.

Aynı dönemde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

2020 yılı başında memuriyetten istifa suretiyle ayrılmış ve Türkiyenin önde gelen holdinglerinden birisinde “Vergi Denetim Direktörü” görevini üstlenmiştir. 2022 yılı başından itibaren ise kendi YMM şirketinde Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.

Karakum Yeminli Mali Müşavirlik belgesi yanında Bağımsız Denetim belgesi, ABD Certified Public Accountant (CPA) belgesi ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahibidir.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Karakum evli ve iki çocuk babasıdır.

1976 yılında Bayburt’da doğmuştur. 1993 yılında Bayburt Lisesi’nden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

16.11.1998 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Teftiş Kuruluna girmiş, 15.01.2002 tarihinde Maliye Müfettişliğine, 29.12.2008 tarihinde ise Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. 2009 yılında araştırma ve inceleme yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmiştir. 2010-2012 yılları arasında Maliye Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

04.01.2012 tarihinde Devlet memuriyetinden istifa suretiyle ayrılmış olup, özel sektörde Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmaktadır.

Evli, üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

20 Temmuz 1962 tarihinde Kars'ta doğdu. Ankara Kız Lisesi Fen bölümünü 1979 yılında bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında İngiltere Sheffield Business School'da(Hallam University) Marketing alanında Yüksek Lisans yaptı. 1994 yılında ATAUM'de (Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi)Temel Eğitim ve ;1999 yılında AB Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Yüksek Okulu Hukuk Bölümü Adalet Programını 2019 Yılında tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans tez aşamasındadır.

Kısa bir süre Maliye Bakanlığında Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, yarışma sınavı birincisi olarak girdiği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda 1984-2009 yılları arasında Denetçi Yardımcısı, Denetçi, Başdenetçi olarak görev yaptı. Yine aynı kurumda, 09.07.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atandı.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayıştay’ın 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile birleşmesi üzerine,19.12.2010 tarihinde Sayıştay'da meslek mensubu olarak göreve başladı. 01.01.2011-18.03.2023 tarihleri arasında Sayıştay Denetim Grup Başkanı olarak, 18.6.2015-21.10.2016 tarihleri arasında da Sayıştay Kamu İşletmelerinin Denetiminden sorumlu Denetim Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca, 1991-1992 tarihleri arasında 49.Hükümette Yolsuzluklardan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı olarak, 57.Hükümette 2001-2002 yıllarında da Başbakanlık Müsteşarı Danışmanı olarak özellikle kanun tasarısı çalışmalarında bulundu.

3 Şubat 1997 tarihinde YMM Ruhsatı, 7 Mart 2014 tarihinde Bağımsız Denetçi Belgesini aldı.
Evli ve iki çocuklu olup, orta derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.